OBČINA DORNAVA ZAČENJA S PRIPRAVO OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

29. 5. 2024 69