Civilna zaščita

Vodstvo
 • poveljnik, Srečko Kondrič
 • namestnik poveljnika, Dušan Bratec
Člani
 • za področje prve pomoči, Miran Muršec
 • za področje tehničnega reševanja, Tomas Kondrič
 • za področje požarne varnosti, Borut Fekonja
 • za področje administracije, Natalija Kovše
 • (Policijska postaja Ptuj), Marjan Premzl
 • (ZUDV Dornava), Ivan Plohl
 • Bogdan Gajser
 • Andrej Golob
 • David Majcen