Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve na območju Občine Dornava

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije