Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Amadeja Stare
  • Namestnica predsednice, Andreja Majcen
  • Namestnica člana, Saška Kolar
  • Namestnica članice, Špela Hojnik
  • Članica, Tanja Jurič
  • Članica, Albina Leben
  • Namestnik članice, Dominik Masten Toplak
  • Član, Tomi Horvat