Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Ivan Šilak
  • Član, Luka Janša
  • Član, Marko Mernik
  • Predstavnik OŠ Dornava
  • Predstavnik medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin v Sp. Podravju