DELNA ZAPORA JAVNE POTI JP 576401 NOVI DOM - CIGULA IN LC 076011 DORNAVA - BOROVCI

21. 11. 2023 Bojana J. (Občinska uprava) 30