Zemljiško kinjižno urejanje Jerenec Odločba o ukinitvi statusa

26. 11. 2013 10