Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod m9 Lendava–Kidričevo

15. 5. 2014 22