Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Dornava

11. 3. 2015 9