Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Dornava

24. 5. 2016 10