Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve

1. 3. 2017 9