Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja

3. 4. 2017 18