Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku v občini dornava na 1. stopnji

7. 3. 2019 8