PRENEHANJE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA, RAZGLAŠENE OD 20.3.2020 NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

4. 5. 2020 8