Javna objava pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

15. 6. 2020 13