Objava Sklepa o začetku postopka priprave OPPN za EUP ME14 – poselitveno območje Mezgovci

15. 2. 2022 8