Ugotovitveni sklep - poselitveno območje Mezgovci v občini Dornava

28. 6. 2023 22