Operacija RAZVIJAMO, POVEZUJEMO, USTVARJAMO TURIZEM

Ukrep 19.2 – Operacija RAZVIJAMO, POVEZUJEMO, USTVARJAMO TURIZEM

Projekt predstavlja celosten pristop k razvoju območja, v okviru projekta se bodo raziskali potenciali območja, ki jih bomo razvijali vse do končnih produktov jih ustrezno predstavili in v njih poskusili najti potencial za razvoj novih delovnih mest, razvoj novih produktov in nove ponudbe območja.

 Okviru projekta se aktivno vključuje prebivalstvo, člani različnih društev, ponudniki različnih storitev..

V okviru projekta želimo vzpostaviti več sektorsko povezovanje s skupnim ciljem predstaviti območje in ponuditi najboljše kar ponuja.

-              Namen projekta je Vzpostaviti povezano turistično ponudbo na območju LAS- povezati različne turistične lokacije v skupno ponudbo

-              Oblikovati poenoten razvojni turistični program za občine, ki še nimajo izvedene vizije razvoja turizma,

-              Posneti 5 tematskih filmov, 7 predstavitvenih filmčkov in 1 predstavitvenega za območje LAS,

-              Vzpostaviti 8 izletniških programov za male in velike skupine

-              Razviti edinstveno doživetje na območju;

-              Povezati ponudnike in zbrati ponudbo na enem mestu,

-              Okrepiti lokalno kulinariko v gostinski ponudbi na območju

-              Izobraževanje kustosov za potrebe predstavitve ponudbe na terenu

-              Vzpostaviti aplikacijo kolesarskih in pohodniških poti območja in ponudbe ob njej

-              Nakup opreme in  materiala za predstavitve, pogostitve izvedbo degustacij,

-              koledar prireditev po območju;

-              Promocija območja;

-              Razvoj kulinarike in gastronomske ponudbe območja;

-              Vzpostaviti prodajno degustacijski prostor

VODILNI PARTNER: LAS Bogastvo podeželja

Partnerji projekta: Občina Kidričevo, Občina Hajdina, Občina Markovci, Občina Dornava,

Občina Destrnik, Občina Juršinci, Občina Trnovska vas, TD Ptuj, Društvo Poetovio LXIX

Vital d.o.o., Janja Metličar s.p.

Skupna vrednost  projekta: 208.160,44 EUR,  vrednost nepovratnih sredstev znaša: 159.880,19 EUR.

Trajanje operacije do 30.05.2023

 

     

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ