UREDITEV REKREACIJSKEGA OBMOČJA DORNAVA

        

Viri financiranja:                                          Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

                                                                       Evropa investira v podeželje

Status – faza:                                                           v teku

Vodilni partner:                                            Občina Dornava

Partnerji:                                                       Športno ribiško društvo Dornava

Skupna vrednost projekta:                         48.226,40 EUR

Znesek sofinanciranja ESRR RS:              29.624,28 EUR

 

O PROJEKTU:

Operacija predstavlja prostorsko in programsko ureditev območja rekreacijskega območja Dornava. Občina Dornava želi na območju rekreacijskega območja Dornava urediti degradirano območje na parcelnih številkah 1064, 1065 in 1061/1 v k. o. Dornava. Z ureditvijo rekreacijskega območja se želi občanom zagotoviti urejeno, varno in zanimivo uporabo rekreacijskega območja. Velikost obravnavanega območja je približno 21.171 m2. Parcele so v lasti Občine Dornava.

V okviru operacije se bo izvedlo:

 • postavitev in nakup usmerjevalnih tabel (3 kom),
 • postavitev in nakup informativne table,
 • nakup in postavitev luči (6 kom),
 • nakup, postavitev in priključitev male čistilne naprave,
 • nakup in posaditev dreves in grmov (87 kom),
 • nabava in postavitev stojala za kolesa,
 • nabava vrtnega traktorja za košnjo trave in košnja trave (2,7 ha travnih površin – 7 košenj),
 • izdelava miz in klopi (6 kompletov),
 • igrišče za otroke z malimi nogometnimi goli (gre za nakup in postavitev golov ter izvedbo ureditve površine za igrišče), nakup in postavitev mreže za odbojko in badminton,
 • delavnice

 

Športno ribiško društvo bo organiziralo športne »delavnice«, dogodke za različne ciljne skupine, občina pa bo organizirala delavnice in prireditve kjer se bi vključila lokalno in širše prebivalstvo (kot na primer športne igre med društvi, medgeneracijsko povezovanje, ipd.).

Uredila se bo nova čistila naprava, ki bo služila za sanitarije za obiskovalce. Uredila se bo razsvetljava s katero se bo pripomoglo k večji varnosti obiskovalcev in uporabnikov rekreacijskega območja. Rekreacijsko območje se bo s tem lahko uporabljalo tudi v večernih urah. Zasaditev dreves in grmovnic bo pripomoglo k bolj čistemu okolju in ustvarjanju zasenčenosti, s tem pa se bodo lahko obiskovalci ustavili pod krošnjami in se zavarovali pred sončnimi opeklinami v času poletja.

V operacijo se bodo vključile naslednje ciljne skupine:

 • družine z otroci,
 • turisti (ogled območja je zanimiv zaradi ribnika),
 • športniki (ribiči, tekači, pohodniki, kolesarji,…),
 • upokojenci (počitek na klopcah, medgeneracijsko povezovanje, delavnice in opazovanje narave),
 • invalidi (dostopno invalidom – opazovanje narave, delavnice),
 • brezposelni prebivalci (delavnice),
 • mladi do 30 let (delavnice, medgeneracijsko povezovanje),
 • ženske (delavnice),
 • moški (delavnice),
 • socialno ogrožene družine (delavnice).

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ