Operacija RAZVIJAMO, POVEZUJEMO, USTVARJAMO TURIZEM

Ukrep 19.2 – Operacija RAZVIJAMO, POVEZUJEMO, USTVARJAMO TURIZEM

Projekt predstavlja celosten pristop k razvoju območja, v okviru projekta se bodo raziskali potenciali območja, ki jih bomo razvijali vse do končnih produktov jih ustrezno predstavili in v njih poskusili najti potencial za razvoj novih delovnih mest, razvoj novih produktov in nove ponudbe območja.

Preberite več +

UREDITEV REKREACIJSKEGA OBMOČJA DORNAVA

Preberite več +

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ