Nazaj

Obrazci za prijavo škode

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom. Za ocenjevanje škode v pristojnosti občine se uporabljajo naslednji obrazci:

Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 23. avgusta 2019, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Pri ocenjevanju škode je treba upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene uredbe (Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08).

Priponka:

Sklep za ocenjevanje škode

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ