Vloge in obrazci

Vloga za dodelitev nagrade študentom

Pravilnik o nagrajevanju osnovnošolcev, dijakov in študentov si lahko ogledate tukaj.

Vloga za dodelitev nagrade diplomantomali magistrom ali doktorjem znanosti

Pravilnik o nagrajevanju osnovnošolcev, dijakov in študentov si lahko ogledate tukaj.

Vloga za dodelitev nagrade dijakom in zlatim maturantom

Pravilnik o nagrajevanju osnovnošolcev, dijakov in študentov si lahko ogledate tukaj.

Obrazci za prijavo škode

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom. Za ocenjevanje škode v pristojnosti občine se uporabljajo naslednji obrazci:

Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 23. avgusta 2019, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Pri ocenjevanju škode je treba upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene uredbe (Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08).

Priponka:

Sklep za ocenjevanje škode

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ