Javni razpisi

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za javno – zasebno partnerstvo

Občine Dornava, Starše in Miklavž na Dravskem polju, kot javni partnerji na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP objavljajo javni poziv, s katerim pozivajo vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekte:

  1. Celovita energetska prenova stavbe – vrtec Dornava
  2. Celovita energetska prenova stavbe – OŠ Dornava
  3. Celovita energetska prenova stavbe – dom krajanov Prepolje
  4. Celovita energetska prenova stavbe – KS Marjeta
  5. Celovita energetska prenova stavbe – Kulturni dom Miklavž na Dravskem polju

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Podrobnejše zahteve glede projekta izhajajo iz projektne naloge, ki je podana v  pozivu promotorjem.

Rok za oddajo vlog je 20. 9. 2021 do 10.00 ure.

Dokumentacija je na povezavi: https://www.starse.si/objava/547615

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ