Javni razpisi

Obvestilo o končanem postopku

O B V E S T I L O o končanem postopku

Obveščamo vas, da je postopek javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve« v Občinski upravi Občine Dornava, ki je bil dne 31. 12. 2019 javno objavljen na spletni strani Občine Dornava ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, zaključen z izbrano kandidatko.

 

                                                                                                                                              Občina Dornava

                                                                                                                                                        Župan

                                                                                                                                                    Janko Merc

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ