Javni razpisi

JAVNO NAROČILO GASILSKO-KULTURNI DOM MEGOVCI II. faza (ponovitev)

Splošno:

Objavljeno na spletu: 26. 6. 2019

Rok / aktualno do: 3. 7. 2019 do 12. ure

Kategorija: Javna naročila

Številka do objave na portalu JN: JN004462/2019-W01

Povezava do objave na portalu JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10843

 

Gasilsko – kulturni dom Mezgovci - Razpisna dokumentacija:

 DOKUMENTACIJA (2,3 MB)

Gasilsko – kulturni dom Mezgovci - Projektna dokumentacija:

ARHITEKTURA (6,7 MB)

ELEKTRO INSTALACIJE (9,6 MB)

KONSTRUKCIJA (6,5 MB)

STROJNE INSTALACIJE (17,2 MB)

VODILNA MAPA (0,9 MB)

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ