Javni razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine dornava za leto 2019

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DORNAVA

ZA LETO 2019

 

 

I.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisije za priznanja in odlikovanja ter politične stranke.

 

II.

Predloge za podelitev priznanj Občine Dornava, obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Odbor izdela končni predlog za vsa priznanja, katerega posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

 

III.

Rok za podajo predlogov z obrazložitvami je do 24.04.2019 do 12.00 ure oz. priporočeno do roka po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig  24.04.2019.

 

Razpis se objavi  na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

 

Številka: 007-009/2019

Datum:   15.03.2019

 

Občina Dornava

Janko Merc, župan

Priponka:

Javni razpis za podelitev priznanj občine dornava za leto 2019

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ