Javni razpisi

Dobava kurilnega olja za kurilno sezono 2019 in 2020

NAROČNIK:

Občina Dornava

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Dobava kurilnega olja za kurilno sezono 2019 in 2020«

 

VRSTA POSTOPKA:

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

 

 

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

JN000687/2019-W01, z dne 7. 2. 2019

 

 

Vsebina oziroma sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

  1. Povabilo k sodelovanju
  2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  3. Ugotavljanje sposobnosti
  4. Merila
  5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja
  6. Vzorec pogodbe
  7. Ponudbena dokumentacija - obrazci za pripravo ponudbe

 

Datum: 7. 2. 2019

Številka: 430-4/2019-2

Priponka:

RD_dobava_kurilnega_olja_2019.doc

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ