Objave in obvestila

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Dornava na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014

OBČINA DORNAVA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07, s spremembami), po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014, je Volilna komisija občine Dornava, na seji dne 10.10. 2014, sprejela naslednje

P O R O Č I L O

O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA V OBČINI DORNAVA NA LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

I.VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah je 5. novembra 2014 je imelo pravico voliti 2.262 volilcev.
Na voliščih 5. oktobra 2014 je glasovalo 1.195 volilcev.
Na predčasnih volitvah 1. oktobra 2014 so glasovali 3 volilci.
Po pošti nismo prejeli glasovnic.
S potrdili ni glasoval nihče.
Skupno je glasovalo 1.198 volilcev oz. 52,96 %.

II. VOLILNI IZID ZA OBČINSKI SVET

Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih 1198 glasovnic, od tega je bilo 7 neveljavnih glasov in 1.192 veljavnih.

Štev: 040-2/2014-10
Datum: 10.10. 2014

Priloge:
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta (278 KB)
 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ