Objave in obvestila

Vabilo na obnovitveni tečaj za izvajalce varstva rastlin

Vabimo vas, da se udeležite obnovitvenega tečaja za izvajalce varstva
rastlin – tečaj iz FFS, ki bo v torek, 18.03.2014 ob 16. uri v gasilskem domu v Dornavi, Dornava 66, Dornava

Program

Čas (ur)

predavatelj

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, določbe na etiketi, formulacije FFS,  ponaredki FFS in njihovo prepoznavanje, vpliv FFS na okolje, ukrepi v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadnimi FFS.

1600 – 1730

Marija Kresnik, univ.dipl.inž.kmet

Vpliv FFS na zdravje ljudi, preprečevanje zastrupitev, osebna varovalna oprema, ukrepi pri zastrupitvi, ostanki pesticidov.

Novosti pri prometu in delu s FFS, teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanos FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge

1745 –1915

Andrej Rebernišek,
univ.dipl.inž.kmet. 

V skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (ZffS-1), mora izvajalec varstva rastlin, vsakih pet let opraviti obnovitveni tečaj, zaradi tega vas pozivamo, da se obnovitvenega tečaja obvezno udeležite. Obnovitveni tečaj lahko opravite 1 leto pred potekom veljavnosti izkaznice. Če tečaja ne opravite pred datumom poteka, morate ponovno obiskati osnovni tečaj.

Cena enodnevnega obnovitvenega tečaja za izvajalce varstva rastlin je 29,00 €.

Za občane občine Dornava ob predložitvi MID številke krije stroške Občina Dornava – komisija za kmetijstvo. 

Prijave  zbiramo v tajništvi OBČINE, kjer boste izpolnili tudi prijavnico.

S seboj prinesite tudi potrdilo (izkaznico) o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

OBČINA DORNAVA
Komisija za kmetijstvo

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ