Objave in obvestila

Obvestilo o zatiranju ameriškega škržatka

OBVESTILO O OBVEZNEM ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da je na vašem območju že čas za škropljenje proti prenašalcu zlate trsne rumenice ameriškemu škržatku. Prvo škropljenje je treba opraviti v času od 15. do 25. junija. Napoved je za vaše območje pripravila Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, ki deluje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Objavljena je na spletni strani Agrometeorološkega portala RS http://agromet.mkgp.gov.si/pp/ in spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/novosti-in-nasveti

Vinogradniki morajo v razmejenem območju za izvajanje ukrepov proti zlati trsni rumenici na Ljutomersko ormoškem območju z okolico, ki vključuje okuženo območje in varovalni pas (Slika) opraviti:

-       dve škropljenji v vinogradih za pridelavo grozdja v okuženem območju. Če vinogradniki po prvem škropljenju sami spremljajo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami in če se ulovijo manj kot 4 škržatki na ploščo na teden, drugega škropljenja ni treba opraviti;

-       v varovalnem pasu najmanj eno škropljenje;

-       na brajdah oziroma ohišnicah v celotnem razmejenem območju najmanj eno škropljenje;

-       ne glede na zgoraj navedeno v ekoloških vinogradih v celotnem razmejenem območju tri škropljenja.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno spremljanje ulova ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami in zatiranje ameriškega škržatka na celotnem območju Slovenije. Obvezni sta najmanj dve škropljenji. Tretje škropljenje je treba opraviti, če se po drugem škropljenju na rumene lepljive plošče še ulovijo škržatki.

Rumene lepljive plošče vinogradniki izobesijo v vinogradih po opravljenem prvem škropljenju (v začetku julija).

Zatiranje ameriškega škržatka se opravi šele takrat, ko trta povsem odcveti! Poudarjamo, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati navodila za uporabo ter opozorila na etiketi pripravkov.

Navodila za zatiranje zlate trsne rumenice v letu 2022, vključno s seznamom dovoljenih pripravkov, ki učinkovito zatirajo ameriškega škržatka, so dostopna na spletni strani UVHVVR https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica/, kjer je tudi več informacij o zlati trsni rumenici.

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka vinogradniki pridobite tudi v specializiranih prodajalnah fitofarmacevtskih sredstev.

Za namen prepoznavanja ameriškega škržatka bodo na vašem območju v juliju organizirane 4 delavnice s praktičnim prikazom v vinogradu. Datumi in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani vaše občine in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ