Objave in obvestila

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MANJ RAZVITA OBMOČJA

Po več kot desetletju - nepovratna sredstva za male subjekte -Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih NEPOVRATNA SREDSTVA (tudi za nakup novih strojev)

Upravičena območja (občine) kjer podjetje lahko pridobi sredstva - subvencija je do 100%:

* Cirkulane,
* Dornava,
* Majšperk,
* Podlehnik,
* Zavrč in
* Žetale.

SPS objavlja razpis za nepovratna sredstva z do 100% subvencijo, s katerim želi spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR bodo podprli okoli 200 projektov, rok je 12. april. Več v razpisu (prijavni obrazci) na tej povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149 [1]

Upravičeni stroški so:

* stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
* stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
* stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.

Prijavna roka: 29.3.2022 in 12.4.2022 do 14 ure.

Več informacij o razpisu P4I 2022 vam je na voljo na telefonskih
številkah:

- mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72

- Darinka Meško (02) 234 12 53

- mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Boris Repič, direktor OOZ Ptuj

Links:
------
[1] https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ