Objave in obvestila

NOVO - Vpis elektronskega naslova v PRS za gospodarske družbe je obvezen

NOVO - Vpis elektronskega naslova v PRS za gospodarske družbe je obvezen!

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo nove družbe v Predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register. Že vpisane družbe pa morajo naslov vpisati najkasneje do 24.2.2022.

Elektronski naslov morajo v Poslovni register vpisati kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij (d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d., SE, GIZ, EGIZ).

Obveznost ne velja za samostojne podjetnike!

Obstoječe družbe morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Za novoustanovljene družbe se elektronski naslov v Poslovni register Slovenije (PRS) vpiše že v postopku registracije.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

            vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,

            izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v  PRS, po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,

            na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,

            hkrati z vložitvijo Predloga za vpis spremembe v sodni register, če spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo, ali je ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo na AJPES sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo objavljen na spletni strani AJPES, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 

Vir: AJPES, Ministrstvo za javno upravo

 

objave in obvestila/OBVESTILO - E-MAIL NASLOVI.docx

Povzela:

Brigita Drevenšek

SPOT Svetovanje Podravje

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ