Objave in obvestila

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo stavbe št. 398  k.o. Mezgovci na parcelni št. 12/4 k.o. Mezgovci (383). Podrobnejše informacije so navedene v prilogi te namere.

 Priloga:
NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo (pdf)

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ