Objave in obvestila

Namera za prodajo nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 31/18) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava , objavlja Namero za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe.

Priloge:

Namera

Obrazec-Ponudba za nakup

Obvestilo po GDPR

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ