Objave in obvestila

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN v lasti občine Dornava – k.o. Bratislavci

Občina Dornava, Dornava 135 a, 2252 Dornava na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 13. člena Uredbe in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dornava za leto 2021 objavlja 

Javno dražbo za prodajo zemljišč, parc.  št. 304/2, *30 in 305/2 k.o. Bratislavci.

Nepremičnine se prodajajo kot celota - izključno skupaj.

 

Rok za dejansko izvedbo vplačila varščine v višini 10% izklicne cene je 12. 11. 2021.

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

JAVNA_DRAZBA.pdf

Izjava_o_povezanosti_oseb.pdf

Soglasje_za_obdelavo_osebnih_podatkov.pdf

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ