Objave in obvestila

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine

Občina Dornava, Dornava 135a, Dornava na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dornava za leto 2021 objavlja

JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnine – stanovanje na naslovu Dornava 136, Dornava.

Javna dražba bo 3. septembra 2021, rok za dejansko izvedbo vplačila varščine je 31. 8. 2021.

Priloge:

Izjava - povezane osebe.docx

Javna dražba za prodajo nepremičnine.pdf

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ