Objave in obvestila

Preklic - Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – lekarna, v najem

Občina Dornava, Dornava 125a, 2252 Dornava, preklicuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem objavljenega na spletni strani Občine Dornava z dne 25. 3. 2021 za poslovni prostor lekarna v pritličju Večnamenskega prostora Vaško-kulturna dvorana Dornava.

Preklic javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

 Preklicuje se:

Veljavna je NOVA  OBJAVAJavno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora- lekarne, v najem

Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. Vsebina javnega zbiranja ponudb je pripeta v priponki.

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ