Objave in obvestila

NAMERA O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA

Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, na podlagi 52. ter 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO o oddaji poslovnega prostora v stavbi št. 757 na parc. št. 781/11 k.o. Dornava, v najem, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v prilogi te namere.

Priloge:

Namera.pdf

Obrazec k nameri.docx

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ