Objave in obvestila

Javna objava pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana                                                        

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.mop.gov.si

 

Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem

 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

 

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 14. 2. 2020 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 19058, aprila 2020 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. Maribor.

II.

Pobuda bo od 15. junija 2020 do 30. julija 2020 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/).

III.

Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala predstavitev, ki bo 18. 6. 2020 s pričetkom ob 16.00 uri v Poročni dvorani Mestne hiše oz. Mestne občine Ptuj, 2. nadstropje, Mestni trg 1, Ptuj.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude iz točke II. nanjo dati predloge in pripombe. Le-te lahko javnost pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN za plinovod Ljutomer–Kidričevo«.

Pripravljavec in pobudnik bosta skupaj z investitorjem in izdelovalcem analizirala prispele predloge in pripombe javnosti ter podane smernice nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize bo pripravljen osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja in poslan v sprejem Vladi RS.

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za podajo pripomb in predlogov oziroma, če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani pripombi oziroma predlogu.

 

Št. 35009-1/2020/8/10921-04

Ljubljana, 11. junija 2020.

 

Georgi BANGIEV
GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA

Priloga:
Obrazec za pripombe in predloge

Povzetek za javnost

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ