Objave in obvestila

Čestitka

Spoštovane občanke in občani!

Ob 25. prazniku občine Dornava

vam iskreno čestitamo.

Župan Janko Merc

s člani občinskega sveta in sodelavci

občinske uprave

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ