Objave in obvestila

PREKLIC OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN

Občinski svet Občine Dornava je na 2. dopisni seji, dne 15. 4. 2020 sprejel Sklep o oprostitvi plačila najemnine za prostore v lasti Občine Dornava zaradi epidemije Covid 19.

Na podlagi 1. člena navedenega sklepa župan Občine Dornava z 31.5.2020 objavlja preklic oprostitve plačila najemnin za prostore v lasti Občine Dornava.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Občina Dornava
Župan       

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ