Objave in obvestila

Obvestilo

Spoštovani občani občine Dornava!

Pred nami je 1. maj, praznik dela, ki predstavlja največje praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov doma in po svetu. Letos bomo, zaradi pandemije virusa COVID – 19, v času, ko nam grozi gospodarska kriza, brezposelnost,… praznovali drugače, brez kurjenja kresov, brez budnice, veselic, mlaja,…

Pa vendar želim, da, v prazničnih dneh, najdete čas zase, za svoje domače in za razmislek, kako naj vrednote: poštenje, morala, delo za vse, pravice in dolžnosti, medsebojna pomoč, strpnost, enakost, svoboda, ponovno najdejo pravo mesto v naših življenjih.

Iskrene čestitke!

Janko Merc, župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ