Objave in obvestila

2. dopisna seja

Na podlagi Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št 30/2014) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno Glasilo slovenskih občin, št. 30/14), župan Občine Dornava sklicuje 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Dornava, ki se prične v četrtek 9. aprila 2020 ob 15.00 uri in traja do torka 14. aprila 2020 do 23.00 ure.

Gradivo seje je na voljo tukaj.

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ