Objave in obvestila

Razdelitev pralno zaščitnih mask na območju Občine Dornava

Spoštovane občanke in občani Občine Dornava!

Sporočamo vam, da se bodo pralno zaščitne maske na območju Občine Dornava začele deliti po gospodinjstvih v soboto 4. aprila 2020. Upravičeni do mask so vsi občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dornava.

OSTANITE ZDRAVI!

Občina Dornava

župan

Janko MERC

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ