Objave in obvestila

Razglašena velika požarna ogroženost

Občina Dornava in Štab civilne zaščite Občine Dornava obveščata vse občane Občine Dornava, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, RAZGLASILO veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države, razen za območja s snežno odejo.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, PREPOVEDANO tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo izvajali poostreni nadzor.

Priloga:
Razglas.pdf

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ