Objave in obvestila

Javno povabilo o izvedbi gostinskih storitev na dogodku adventna tržnica

JAVNO POVABILO

o izvedbi gostinskih storitev na dogodku ADVENTNA TRŽNICA

 1. Predmet

Predmet javnega povabila je izvedba gostinske storitve na prostem, v petek, 20.12.2019, od 16.30 do 20.00 ure.

Izbrani ponudnik lahko na premični stojnici v tem času ponuja kuhano vino in čaj.

Naročnik izbranemu gostincu ponuja premično stojnico brezplačno, ki bo postavljena pred občinsko zgradbo Občine Dornava.

V primeru slabega vremena ali zaradi drugih okoliščin si organizator pridržuje pravico do odpovedi izvedbe gostinske storitve brez stroškov. Organizator izvajalca gostinske storitve o odpovedi obvesti 24 ur pred pričetkom dogodka.

 

 1. Pogoji sodelovanja
 • Na dogodku lahko sodelujejo ponudniki iz območja Občine Dornava, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.
 • Gostinska ponudba mora biti obvezno zagotovljena v petek, 20.12.2019 od 16.30 do 20.00 ure.
 • Na premični stojnici zagotovi gostinec kuhano vino in čaj.
 • Gostinec se zavezuje pogostiti nastopajoče z eno pijačo (kuhano vino ali čaj).

 

 1. Vsebina ponudbe
  Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
  a) Osnovne podatke o ponudniku (obrazec št. 1)
  b) Izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb (obrazec št. 2)

 

 1. Rok za predložitev ponudbe

Ponudniki naj svojo pisno ponudbo oddajo do petka, 06.12.2019, do 12. ure,  na naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

 

 1. Obravnava vlog in obvestilo o izidu

Izbor ponudnika, ki izpolnjuje pogoje, bo opravila komisija ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po zaključku roku za oddajo ponudb.

 

 1. Informacije

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim povabilom lahko zainteresirani dobijo v tajništvu Občine Dornava, tel. 02/ 754 01 10 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

 Priloga:

Obrazec za prijavo o izvedbi gostinskih storitev

                                                                                   župan Občine Dornava

                                                                                  Janko Merc

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ