Objave in obvestila

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Številka: 110-5/2019-36
Datum: 5.11.2019

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju - direktor občinske uprave v Občini Dornava, ki je bil 30. 9. 2019 objavljen na spletni strani Občine Dornava in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrana kandidatka.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Za posredovanje informacij o natečajnem postopku je pristojen župan Janko Merc, tel. št. 02 754 01 10.

S spoštovanjem.

 

                                                                                                          Župan
 Janko Merc

 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ