Objave in obvestila

Obrazci za prijavo škode – pod zavihkom objave in razpisi – vloge in obrazci

Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 23. avgusta 2019, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Pri ocenjevanju škode je treba upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene uredbe (Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08).

Obrazce si lahko prenesete tukaj.

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ