Objave in obvestila

4. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Pravne podlage:
Uredba CLLD (vključno z 2. spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/16 z dne 18. 11. 2016),
ZJN-3,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba EU št. 1303/2013,
Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Strategija lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v obdobju 2014-2020] (v nadaljevanju SLR).
Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-29/2015/30 z dne 24.10.2016 o izboru potrditvi LAS in SLR objavlja


4. J A V N I P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin
Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019

 Priponke:

objave in obvestila/4. Javni poziv 2019 EKSRP- NVO.pdf

objave in obvestila/Obrazec_4.Javni_poziv_LAS_2019 EKSRP-nvo.doc

objave in obvestila/Obrazec_4.Javni_poziv_LAS_2019 EKSRP-nvo.pdf

objave in obvestila/pravilnik o izboru operacijv1.pdf

objave in obvestila/SLR Bogastvo podeželja 2014-2020 27.09.2016..pdf

 

 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ