Objave in obvestila

Namera o sklenitvi pogodbe

Številka: 478-26/2016
Datum: 21.09.2018

NAMERA
o sklenitvi pogodbe

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Občina Dornava, Dornava 135 a 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parc. št. 300 k.o. 377 Polenšak.

Nepremičnina se prodaja po postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato je potrebno pisno izjavo o sprejemu ponudbe, v roku 30 dni od dneva objave ponudbe za prodajo tega zemljišča na oglasni deski upravne enote, poslati priporočeno ali neposredno vložiti na upravni enoti.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

 
Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ